atex.nl
atex.nlAtex-cursussen

ATEX-certificering

atex

Natuurlijk wilt u dat uw mensen veilig kunnen werken tijdens mogelijk explosiegevaar. Zij moeten weten hoe brand en explosies zijn te voorkomen. De belangrijkste eisen, verplichtingen en aanbevelingen uit het Arbobesluit (ATEX 153) en uit het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel: (ATEX 114) zijn in de cursussen eenduidig en in eenvoudig te begrijpen taal opgenomen.


ATEX-tentamen

Na het met succes afronden van een van de ATEX-opleidingen ontvangt elke deelnemer een ATEX-certificaat en een ATEX-persoonssticker voor het veiligheidsboekje.


Online ATEX-basiscursus (ATX-ONL)

buizen in een ATEX zone

Let op: aanvragen voor deze cursus kunnen we alleen nog aanbieden voor groepen. Om veiligheidsinstructies goed te kunnen begrijpen en gemotiveerd op te kunnen volgen, is het ten minste nodig om basiskennis van explosiepreventie te hebben. Dit geldt (wettelijk) zodra een explosiegevaarlijke omgeving betreden wordt. Zie voor meer info de Online ATEX-basiscursus.


ATEX-basiscursus (ATX-BAS)

Om veiligheidsinstructies en de bijbehorende informatie goed te kunnen begrijpen en gemotiveerd op te kunnen volgen, is het wettelijk verplicht voldoende kennis van explosiepreventie te hebben. Dit geldt voor iedere persoon die in een explosiegevaarlijke omgeving werkt. De ATEX-basiscursus is een gedegen invulling van deze verplichting.

ATEX-vervolgcursus (ATX-EXT)

Ex

De ATEX-vervolgcursus sluit naadloos aan op de ATEX-basiscursus. De onderwerpen van de ATEX-vervolgcursus zijn van toepassing voor iedereen die meer dan basiskennis van ATEX nodig heeft.esdsite.nl

Copyright ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.