esdsite.nl


EMC en Stoorstraling


ESD en stoorstraling

Elke ESD (Electro Static Discharge of een elektrische vonk) gaat gepaard met het uitzenden van stoorstraling, dat wil zeggen dat elke elektrische vonk kortstondig een breed spectrum aan stoorstraling uitzend. Maar het is niet alleen ESD die stoorstraling veroorzaken kan.


Normale stoorstraling

Alle elektrische en elektronische producten veroorzaken wel (een beetje) stoorstraling, het mag alleen niet teveel zijn. Ook het gestoorde product - de "ontvanger" - kan - bijvoorbeeld door een slecht ontwerp - mede oorzaak van het stoorprobleem zijn.


Verdraagzaamheid

storing

EMC (Elektromagnetische compatibiliteit) vrij vertaald: elektromagnetische verdraagzaamheid. Als producten compatibel met elkaar zijn dan kunnen zij zonder elkaar te storen goed functioneren. Elk elektrisch of elektronisch apparaat zendt tijdens het functioneren onbedoeld een (heel) klein beetje elektromagnetische straling uit. Andere apparaten die goed geconstrueerd, goed ge´nstalleerd en vrij van defecten zijn zullen geen last hebben van dat hele kleine beetje straling.


EMC-eisen voor compatibiliteit

Een apparaat voldoet aan de EMC-eisen voor compatibiliteit als deze zelf:

De toegestane maximumwaarden van eventuele stoorsignalen zijn in diverse EMC-normdocumenten vastgelegd.


Te gevoelige apparatuur

In principe kan dus elk elektrisch of elektronisch apparaat als een stoorbron gaan optreden als door een interne fout een te grote hoeveelheid elektromagnetische straling wordt uitgezonden. Die stoorsignalen kunnen apparatuur - zelfs als die in perfecte conditie verkeren - storen.
Andersom kan apparatuur ook te gevoelig zijn voor normale elektromagnetische velden. het kan zijn dat bijvoorbeeld door een ontwerp- of assemblagefout de interne bedrading van het "gestoorde" apparaat voor "ontvangantenne" speelt. In de hier beschreven gevallen spreken we over een probleem met EMC.


Probleem met EMC

Bij het optreden van storing in apparatuur door EMI kan er nog een derde oorzaak in het spel zijn: het koppelpad van zender naar ontvanger is te sterk (te goede geleiding of teveel nabij) Dit kan duiden op een probleem met EMC, maar dat hoeft niet


"Normale" storing

emc storing

In bovenstaand plaatje veroorzaakt het (normale) zendsignaal van de mobiele telefoon (GSM) een stoorgeluid in de speaker van de laptop. De GSM is evenals de laptop foutloos geconstrueerd en voldoet aan alle EMC-eisen. Als de afstand tussen beide apparaten bijvoorbeeld 10 cm is dan is storing/be´nvloeding niet ongewoon. Het koppelpad van de zendende GSM is door de te kleine afstand te sterk voor de laptop. Dit is te beschouwen als "normale storing".


Abnormale storing

Als er storing/be´nvloeding optreedt tussen een GSM en een laptop op bijvoorbeeld 5 meter afstand dan is er echt iets mis met de GSM of met de laptop! In dat geval kan de GSM de stoorbron zijn die (abnormale) elektromagnetische velden maakt. Maar het kan ook zijn dat de laptop door een intern defect abnormaal gevoelig is voor externe elektromagnetische velden.


Onvoldoende EMC

Het koppelpad kan niet alleen via de elektromagnetische velden maar ook via allerlei aansluitsnoeren tot stand komen. Stoorsignalen kunnen ook afkomstig zijn van ESD (Electro Static Discharge, statische ontladingen), EFT (Electrical Fast Transients, snelle elektrische pulsen) en Surge (energierijke pulsen). Als daarbij ook nog eens de aardafscherming of aardverbinding niet optimaal aangesloten is, dan kan een lelijke repeterende storing het gevolg zijn door onvoldoende EMC!


Wettelijk verplichte EMC-richtlijn

De richtlijnen voor EMC zoals de EN 61000-3, 4 en 6 serie zijn wettelijk verplicht in Europa. In deze EMC-richtlijn staat beschreven dat elektrische en elektronische apparatuur niet te veel storing mag veroorzaken en andersom ook zelf niet te gevoelig mag zijn voor stoorsignalen van buitenaf. De richtlijn omvat alle systemen en apparaten, zodra deze elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken of daarvoor in hun werking kunnen worden be´nvloed.


CE-markering

Een elektronisch apparaat dat voorzien is van een officiŰle CE-markering voldoet aan de EMC-eisen zal dus in normale omstandigheden niet storen of zelf gestoord worden door elektromagnetische signalen! Er is helaas ook (goedkope) apparatuur in de handel met een nep CE-markering!


Bedrading

Bedrading speelt vaak een hoofdrol bij EMC-problemen. De stoorsignalen kunnen rechtstreeks via bedrading aan komen maar ook indirect via elektromagnetische straling (velden) die ook door bedrading kunnen worden opgepikt. Als de diagnose van een EMC-probleem eenmaal vastgesteld is dan is de therapie vaak simpel.......... Denk alleen al aan het correct toepassen van afgeschermde bekabeling correct geaarde apparaten, systemen en kabelgoten!


Gezondheid

Dat alleen ioniserende straling DNA kan beschadigen en hooguit onschadelijke thermische effecten zou kunnen veroorzaken, is bewezen achterhaald. De WHO (World Health Organization) stelt dat mobiele telefonie schadelijk voor de gezondheid is en mogelijk zelfs kankerverwekkend kan zijn.


GSM

Blootstellingslimiet

De huidige Nederlandse norm van 2011 (gebaseerd op thermische effecten) is 40 volt per meter. De laatste inzichten geven een blootstellingslimiet aan van maximaal 0,2 V/m (veldsterkte in volt per meter) of 106 microwatt per vierkante meter) Draadloze apparaten overschrijden in een gebied van zo'n 3 meter rondom ruimschoots het niveau van 0,2 V/m:

Een en ander is wel afhankelijk van het type apparaat, de onderhoudstoestand, de voedingsspanning, de omgeving etc.


Consequentie

De consequentie is dat in een klaslokaal van een school niet meer mobiel mag worden gebeld, er geen basisstations mogen staan voor draadloze huistelefoons (DECT) en geen draadloos-internet (WIFI) installatie en WIFI laptops meer kunnen worden gebruikt. Het advies is om gebruik te maken van bekabeld internet.
Zie voor meer info: Normen, grenswaarden en SBM-2015-richtlijnen.


"The potential dangers"

Recente studies laten al bij niveaus vanaf 10 tot 100 µW/m² een duidelijke toename van de volgende symptomen bij mensen zien: hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, irritatiegevoeligheid, depressieve klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen, gevoel van onbehagen en geheugenstoornissen. Dit terwijl mensen soms worden blootgesteld aan duizenden ÁW/m². Zie de onderstaande paragraaf.
Doc. 12608 06 May 2011 - The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment Report 1. Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs. Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg, Socialist Group (SOC).


EMC links


Stoorstraling en gezondheid


Wikipedia


Waarin is ESDsite gespecialiseerd?


esdsite.nl

Copyright ę 2004 - ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.