start


ESD-audit/EPA-certificering


Kosten oriënterende audit

U kunt een kosteloos (telefonisch) adviesgesprek aanvragen om uw wensen kenbaar te maken en voor een eerste orïenterende audit of nulmeting betaald u slechts € 295,- excl btw.


Doel van een ESD-audit

De bedoeling van een ESD-audit en een EPA-certificering is de betreffende organisatie objectief en onafhankelijk te informeren over de effectiviteit van het toegepaste ESD-preventiesysteem.

Na het oplossen van de eventuele "non compliances" is het mogelijk een certificering van de EPA (ESD Protected Area) op ESD-gebied te realiseren om aan de huidige IEC 61340-5-1 ESD-norm, de ANSI ESD S20.20 norm of een bedrijfseigen norm te voldoen.

Indien een bedrijf nog niet (helemaal) gereed is met het opzetten van een ESD-preventie-systeem dan kan consultancy vooraf een nuttige optie zijn.


Mogelijkheden EPA-audit of nul-meting

vervolgcursus
 1. Toetsing ESD-bedrijfsnorm en voortbrengingsprocessen.
 2. Visuele inspectie van de EPA.
 3. Weerstandsmetingen oppervlakten.
 4. Controle aardverbindingen.
 5. Veldsterktemetingen op kritische punten.
 6. Walktest of looptest voor de vloer/schoeiselcombinatie.
 7. ESD-detectie van tools en machines en in productiestraten.
 8. Rapportage met advies.
 9. Verificatie na optimalisatie.
 10. EPA-certificering met rapportage.

Zonder major non-compliances kan al een EPA-certificaat worden verstrekt.


Voorbereiding EPA-audit

Voor het houden van een audit of nulmeting sturen wij - indien gewenst - een checklist op zodat vooraf al kennis kan worden genomen van de belangrijkste 25 controlepunten.


Uitvoering van de ESD-audit

Het doel is vast te stellen in hoeverre de inrichting van de betreffende EPA's zowel als de werkwijze van de medewerkers overeenkomen met de vereisten uit de bedrijfs- en/of (inter-)nationale ESD-norm.

Met onderstaande gegevens kunt u zich alvast voorbereiden op een aantal belangrijke punten van een ESD-audit.

Oppervlaktemeting van een vloer
 1. Mensen in de EPA:
  • ESD-certificering aanwezigen
  • waarneming van de handelingen
  • gebruik van de geleidingstester etc.
 2. Conditie aanwezige ESD-preventieve middelen, zoals:
  • polsbanden, schoeisel/hielaarders en kleding
  • werkplek/vloeroppervlakken etc.
  • apparatuur en gereedschappen
  • verpakkings-, transport- ,opslagmiddelen
  • aarding, aardaansluitpunten en markeringen.
 3. Conditie van de werkplekken
  • afwezigheid van static generators
 4. actualisering voorschriften/procedures.

N.B. Voorgeschreven meetwaarden, specificaties etc. volgens bedrijfsvoorschrift en/of EN61340-5-1:2007 standaard.


Voorbeeld van een vloermeting

resultaat vloermeting

Op de foto wordt bijvoorbeeld de oppervlakte-weerstand van een vloer van een EPA in aanbouw op diverse plaatsen gemeten met een gecalibreerde teraohmmeter.
Daarna wordt de weerstandswaarde naar het EPA-aardpunt gemeten. Het EPA-aardpunt zelf wordt met een (vierpunts-) meting geverifieerd naar een referentieaardpunt.

Deze vloer voldeed aan alle eisen en kon vrijgegeven worden. De ESD-coördinator kan na oplevering van de EPA zelf deze vloer regelmatig checken. N.B. De gemiddelde oppervlakteweerstand bedroeg 1,44 Megohm.
De walktest of looptest liet voor dit type vloer een goed resultaat zien (gemeten waarde over alle metingen kleiner dan 35 volt).


ESD-Advies

Indien een en ander met betrekking tot ESD-preventie niet helemaal duidelijk is, dan kan ESD-advies een nuttige optie zijn.


Waarin is ESDsite gespecialiseerd?


esdsite.nl

Copyright © 2004 - ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.