start
home | cursus | esd | contact

112 Meldkamer/
alarmcentrale


112 Meldkamer

Centralist aan een bedienplaats

De 112 meldkamer of alarmcentrale is het communicatiecentrum van de brandweer, politie en ambulancediensten. De meldkamer neemt in volcontinudienst vragen om hulp aan en zorgt ervoor dat de hulpverleners in actie kunnen komen. In de meldkamer gebruikt de centralist het automatiseringspakket GMS (Ge´ntegreerd Meldkamer Systeem) dat bij elke melding zorgt voor een gestructureerde aanpak. Het GMS is aangesloten op het voor dit doel gereserveerde communicatiesysteem C2000.


Verstrekkende gevolgen bij uitval

Als de kritische meldkamertechnologie van de brandweer, ambulance- en politiediensten uit zou vallen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Vandaar dat er aan de elektronica, de verbindingen en de energievoorzieningen bijzondere bedrijfszekerheidseisen worden gesteld!


Meldkamer Oost Nederland

Neem bijvoorbeeld de MON (Meldkamer Oost Nederland) in Apeldoorn. Deze meldkamer hoort bij de Veiligheidsregio IJsselland en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In deze meldkamer zijn de bedienplaatsen van politie, brandweer en ambulance gezamenlijk ondergebracht. Indien nodig kunnen zij zo overleggen met de gemeenschappelijke co÷rdinator van dienst. Een aparte grote ruimte is als crisis/calamiteitenruimte ingericht. Een vertegenwoordiger van elke dienstverlenende discipline is daar continu aanwezig.


Taken 112 meldkamer

Centralist aan een bedienplaats

De taken van een meldkamer zijn globaal:

Absoluut betrouwbare communicatie

In geval van een incident of calamiteit is absoluut betrouwbare communicatie tussen de burgers en de meldkamer noodzakelijk. Dit geldt natuurlijk ook voor de communicatie tussen de meldkamer en de hulpdiensten maar ook voor de communicatie met gemeenten en het rijk. Daarbij moeten de hulpverleners zo precies mogelijk en zonder oponthoud naar de betreffende locatie genavigeerd worden en exacte informatie krijgen over wat ze daar kunnen aantreffen. De systemen op een meldkamer zijn goed beveiligd en worden volgens een strak schema geactualiseerd en onderhouden. Ook de energievoorziening is geborgd met behulp van een no-break installatie en een noodstroom-aggregaat.


Walky talky set

Geavanceerde technologie

De huidige alarmcentrales zijn uitgerust met geavanceerde technologie en verbindingsfaciliteiten. De beschikbare computersystemen kunnen gedetailleerde informatie weergeven, zoals de posities van de hulpverleningsvoertuigen, informatie over beschikbare routes, files en het nummer en de locatie van de beller. De meldkamer staat altijd direct in verbinding met de hulpverleners op straat. Deze apparatuur is zo essentieel voor een goede en tijdige dienstverlening dat de systemen op belangrijke delen dubbel uitgevoerd zijn om zo onverhoopte verstoring van de communicatie tot het uiterste minimum te beperken.


C2000 netwerk

C2000 is het communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpdiensten. Het digitale netwerk voor radiocommunicatie en alarmering functioneert sinds 2005. Alle meldkamers zijn op dit netwerk aangesloten. Bijna 80.000 medewerkers van politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie (met name Koninklijke Marechaussee en Explosieven Opruimingsdienst) vertrouwen 24/7 uur op een betrouwbaar netwerk. Ook bijvoorbeeld organisaties als douane en de FIOD gebruiken C2000.
Om verstoringen zoveel mogelijk te voorkomen hebben VtsPN, IVENT en KPN gezamelijk binnen het KPN-netwerk C2000 zoveel mogelijk "eigen" verbindingskanalen gerealiseerd.


Hoe werkt het C2000 netwerk?

Hoe werkt dit communicatienetwerk? Verspreid over het land staan ruim 500 C2000-antennemasten. Deze zijn onderling verbonden. Elke mast kan meerdere gesprekken tegelijk aan. De capaciteit van een antennemast is niet oneindig. Per mast is de capaciteitsgrootte bepaald: in de stedelijke gebieden is de capaciteit groter dan in landelijke gebieden. C2000 is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard voor mobiele groepscommunicatie. Radiocommunicatie op het C2000-netwerk kan niet worden afgeluisterd (encryptie) door derden.
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Statische elektriciteit

Zoals alle elektronica kunnen ook deze kritische hightech systemen tijdens assemblage en onderhoud beschadigen door statische elektriciteit. Het strikt naleven van de gebruikelijke ESD-preventieve maatregelen tijdens het installeren en onderhouden van elektronica staat voor de meldkamerapparatuur, servers etc. op hetzelfde niveau als in de medische, luchtvaart- en militaire branche. Iedereen die een ruimte met bijvoorbeeld C2000-apparatuur betreedt, moet ESD-gecertificeerd zijn en de ESD-preventieve middelen correct gebruiken!esdsite.nl

ę ESDsite.nl
BTW-ID: NL001 469 973 B49
Kamer van koophandel: 58973435
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer