start


EPA inrichten


Maatregelen in de EPA

ESD-preventie is een initiatief om vooraf ESD-risico's met betrekking tot het functioneren van elektronica te minimaliseren. Hiertoe worden maatregelen genomen zoals het inrichten van een speciale werkruimte EPA (ESD Protected Area), inclusief:

De omvang van de ESD-preventie hangt sterk af van de kwetsbaarheid van de elektronica en de gevolgen van eventuele uitval van die elektronica. Alle op deze pagina vermelde onderwerpen komen met demonstraties aan bod in de ESD-cursussen.


Uitgangspunten voor een bedrijfsmatige ESD-preventie

Low tribo charging - symbool

Om de betrouwbaarheid van ESD-gevoelige elektronica zoals printplaten tijdens het werken niet te verminderen, moet het ontstaan van statische elektriciteit en ESD zo goed mogelijk worden vermeden. De uitgangspunten voor bedrijfsmatige ESD-preventie zijn:

EPA creŽren

Om een EPA te creŽren, moeten elektrostatische velden en voltages worden geminimaliseerd. Dit is te realiseren door:

Grootste bron van ESD-schade

Aangezien de mens de grootste bron van ESD-schade is, richt ESD-preventie zich in eerste instantie op de mens. Om de tijdens de dagelijks activiteiten opgelopen elektrostatische ladingen en bijbehorende voltages bij de mens goed onder controle te houden, is een verbinding met een weerstandswaarde van minder dan 35 MΩ van de huid naar aarde nodig.
Dit is te realiseren door:

Het gelijktijdig gebruik van beide middelen is het meest effectief! De ondergrens van de weerstandwaarde moet om veiligheidsredenen groter dan 800 kΩ zijn. Te grote elektrostatische velden van de kleding kunnen worden afgeschermd met een ESD-jas. Tijdens de cursus wordt het hoe en waarom gedemonstreerd.


Keuze aardingsmiddel

Het gebruik van polsbanden is essentieel voor personeel dat zittend werkt omdat schoeisel slechts staande of lopende goed kan functioneren. Een polsband moet goed elektrisch contact maken met de huid en dus voldoende strak en comfortabel om de pols zitten. Ook schoeisel moet voldoende elektrisch contact maken met de huid en de geleidende vloer. Hielstrips worden per paar gedragen. Het is de bedoeling dat polsband en schoeisel dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden worden getest op de geleidingswaarden.


Aarding en veiligheid

In elke gecertificeerde ESD-polsband is een hoogspanningsveiligheidsweerstand van minimaal 800 kΩ per 250VAC/500 VDC ingebouwd. Deze weerstand voorkomt problemen indien de geaarde mens per ongeluk netspanning aanraakt. De meeste polsbanden hebben een veiligheidsweerstand van 1 MΩ ingebouwd.


Minimaal benodigd in de EPA

Uitgangspunt is dat de onderhanden uitgepakte elektronica zo goed mogelijk is geaard en niet met elektrostatisch geladen objecten of mensen in aanraking kan komen. Dus:

  1. Adequaat geaarde mensen (een geaarde polsband is het beste middel).
  2. Geaard werkplekoppervlak (ESD-tafel en/of ESD-matten).
  3. Geen elektrostatische ladingdrager(s) in contact (of vlak bij) de uitgepakte elektronica.

Polsbanden moeten dagelijks voordat het werk begint worden getest met een speciale tester.


Kritische elektronica in de EPA

Voor kritische elektronica (zeer gevoelige elektronica en/of met nare consequenties bij uitval) worden de volgende ESD-maatregelen vaak genomen namelijk, electrostatisch geleidende of antistatische:

  1. ESD-vloer en ESD-schoenen of hielstrips.
  2. ESD-kleding/jassen
  3. ESD-verpakkingen
  4. ESD-karretjes
  5. lucht-ionisatie
  6. ESD-stoelen
  7. geaarde opslagrekken

ESD-schoenen of hielstrips moeten dagelijks voordat het werk begint worden getest met een speciale tester.


Is dat alles altijd noodzakelijk?

Wat het nut van bovenstaande maatregelen is, hoe die maatregelen functioneren en waneer ze nodig zijn, wordt tijdens de ESD-cursussen gedemonstreerd en verder behandeld.


Vragen via de contactpagina

Neem voor meer informatie over het bedrijfsmatig toepassen van ESD-preventie in een EPA contact op met ESDsite via de contactpagina - of bel direct: 06 28 88 36 18


Waarin is ESDsite gespecialiseerd?


esdsite.nl

Copyright © 2004 - ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.