start
home | cursus | esd | contact

Wat is een printplaat?


systemen | actief | passief | printplaat | elektroscoop | neonlampje | formules | contactpagina


Wat is een printplaat en wat is het doel?

foto van een complete maar onbeschermde printplaat.

Een printplaat of printkaart is een plaat van bijvoorbeeld glasvezel en epoxy waarop een sporenpatroon (netwerk van geleidebaantjes) met spotjes (soldeergaatjes) is aangebracht. Die geleidebaantjes noemt men ook wel "gedrukte bedrading". Het doel van zo'n printplaat is dat er heel precies componenten op kunnen worden gemonteerd. Een printplaat die nog niet van onderdelen is voorzien wordt een "kale" printplaat genoemd. Een printplaat wordt bij sommige Hollandse bedrijven ook wel een PME (Print Montage Eenheid) genoemd. De Engelse uitdrukking is PCB (Printed Circuit Board). Op de onderstaande foto ziet u een voorbeeld van een bestckte (van onderdelen voorziene) printplaat met aansluitconnectors. Het is voor de levensduur van een complete printplaat het beste om deze met een geaarde polsband te hanteren.


Bi-layer en multi-layer printplaten

Eenvoudige enkellaags-printplaten hebben slechts n laag gedrukte bedrading (aan de soldeerzijde). Er bestaan ook complexere printplaten, de tweelaags-printplaat of bi-layer. Voor nog complexere toepassingen worden multi-layer printplaten of meerlaagsprintplaten ontwikkeld. Door de vereiste precisietechniek - om alle spoortjes en spotjes geografisch met elkaar in overeenstemming te krijgen - is de prijs van deze printplaten nogal hoog. Tegenwoordig bestaan er al 24 laagsprintplaten. 36 laagsprintplaten verkeren in het ontwikkelstadium. De (niet bestückte) printplaten zijn vrijwel ongevoelig voor statische elektriciteit en ESD.


foto van een kale printplaat dus zonder componenten.

Gemetalliseerde soldeerspotjes

Het doel van soldeerspotjes is o.a. om de uitlopers van componenten in te kunnen monteren en te solderen. De spotjes van professionele printplaten zijn vaak van metallisatie voorzien. Als van een spotje de hele binnenkant van het gaatje van een dun laagje metaal voorzien is, dan is dat dus een gemetalliseerde spotje. Het doel van die metallisatie is een betere en sterkere soldeerverbinding te krijgen doordat het soldeer door het hele spotje heen kan opvloeien.


Via's

Sporenpatronen van bi- of multilayers kunnen door via's met elkaar worden doorverbonden. Via's zijn kleine metalen doorverbindingen in de vorm van een rond pennetje die dwars door de printplaat heen gaan en zo de onderlinge patroonverbindingen maken.


PCB als elektronisch component?

Grappig is het feit dat een "kale" printplaat zelf onderhand op een elektronisch component begint te lijken. Door de toenemende elektrische capaciteiten tussen de onderlinge lagen, weerstands- en inductiewaarden van de hele dunne en soms bizar lange lengten geleidebaantjes zijn dit zaken waar de ontwerper van schakelingen steeds meer rekening mee dient te houden. Vooral bij hoge frequenties en "scherpe" digitale signaalvormen kan dit een reel probleem zijn.


Functionaliteit en levensduur

U weet nu precies wat een printplaat is, hoe deze eruit ziet en wat het doel van zo'n printplaat is. U weet nu ook wat via's, gemetalliseerde soldeerspotjes en muli-layers zijn! Wat u nog wel moet weten is dat u bestückte printplaten ESD-veilig moet hanteren, omdat onbeschermde elektronica kan degenereren door statische elektriciteit en ESD. Het belangrijkste middel hiervoor is het gebruik van een geaarde polsband, dit zal de functionaliteit en levensduur van die elektronica ten goede komen.


systemen | actief | passief | printplaat | elektroscoop | neonlampje | formules | contactpaginaESDsite.nl