start
home | cursus | esd | contact

Wat is VCA?


Risicovolle omgeving

Mensen die in een risicovolle omgeving werken zoals in de sectoren industrie, petrochemie en bouwnijverheid, moeten worden getraind om veilig te kunnen werken. Dit betekent dan ook dat die medewerkers een VCA-training moeten volgen.

VCA: basisveiligheid

Wat is VCA?

VCA staat voor: Veiligheid (gezondheid en milieu), Checklist Aannemers. VCA bestaat in hoofdzaak uit kennis en methodes waarmee mensen leren veilig te werken. De kenniscriteria zijn vastgelegd zodat onafhankelijke certificering mogelijk is.


Het doel van VCA

Het doel van VCA is om werknemers kennis en begrip bij te brengen van de aspecten veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.
Om de doelstelling van VCA te bereiken moet er worden nagedacht over veilig werkgedrag in de eigen werkomgeving, weten wanneer bepaalde risico`s onverantwoord zijn en op welk moment de juiste maatregelen moeten worden genomen, dit om de kans op een ongeval of verwondingen zo klein mogelijk te houden.


Basisveiligheid VCA (B-VCA)

De training Basisveiligheid VCA (B-VCA) is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers.
Het doel van deze VCA-training is medewerkers bewust maken van de (verborgen) risico's tijdens het werken op een bouwplaats of het werken op een terrein met potentieel gevaarlijke situaties.
Daarnaast wordt geleerd hoe medewerkers zo veilig mogelijk met deze gevaarlijke situaties kunnen omgaan.


leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

De training veiligheid voor leidinggevenden VCA (VOL-VCA) is bedoeld om leidinggevenden zich bewust te maken van de soms niet altijd duidelijke risico's tijdens praktijkwerk. Leidinggevers moeten weten hoe om te gaan met gevaarlijke situaties.


Onderwerpen Basisveiligheid VCA (B-VCA)

De onderstaande onderwerpen moet elke werker op basisniveau begrijpen:


Onderwerpen leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

De onderstaande onderwerpen moet elke leidinggever begrijpen:


VCA links


Wikipedia links


Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


esdsite.nl

Copyright 2004 - ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.