start
home | cursus | esd | info | contact

ESD-demonstraties
en ESD-apparatuur


Praktijkdemonstraties tijdens de ESD-cursus

ESD-golfvorm op een snelle oscilloscoop

De docent zorgt ervoor de materie helder, interactief en met aansprekende voorbeelden over te brengen. Het is de bedoeling dat de cursisten zelf de juiste conclusies trekken en daar ook naar gaan handelen.
Demonstraties uit de dagelijkse praktijk zijn daarbij een onmisbaar onderdeel, omdat niets overtuigender is dan de gevolgen van statische elektriciteit en ESD zelf onder ogen te zien.


Wat leert u?

Tijdens de cursus worden - afhankelijk van de type ESD-cursus/training - onderstaande demonstraties en metingen uitgevoerd. Zodoende weet u straks precies hoe het zit met ESD-risico's en belangrijker: wat u er effectief tegen kunt doen! Hierdoor leert u zelf bij welke situatie de juiste tegenmaatregelen nodig zijn.


Gebruikte basis-apparatuur

EFM51 Veldsterkte meter van Warmbier

Om de reŽle risico's van statische elektriciteit en ESD aan te tonen wordt met deze apparatuur het onzichtbare zichtbaar gemaakt! Tijdens alle cursussen wordt gebruik gemaakt van:


Gebruikte apparatuur - uitgebreide cursussen

ESD-detector van 3M

Tijdens de uitgebreide cursussen zoals de advanced ESD-cursus of de ESD-vervolg-cursus wordt daarbij gebruik gemaakt van:


Demo's met aantoonbare consequenties:

Oppervlakteweerstandsmeter

Practicum I

Metriso 2000

meten/checken van:


Practicum II

Werken met:

Metriso 3000

Practicum III

Meten en controleren van:


walk tester

Informatie

U kunt vrijblijvend informatie inwinnen via docent Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ESDsite.nl