start
home | cursus | esd | info | contact

ESD-middelen en
werkprocedures

Gerichte ESD-preventie

Aan de hand van het ESD-risico kan de keuze voor de aanschaf ESD-middelen en het instellen van ESD-procedures worden bepaald, belangrijk daarbij is te weten dat:

Wanneer zijn bijvoorbeeld (geaarde) ESD-vloeren en ESD-stoelen noodzakelijk? Deze kostenposten moeten echt nodig zijn om een rendement af te dwingen.


Het wiel opnieuw uitvinden?

ESDsite heeft veel kennis en ervaring beschikbaar, maak gebruik van deze kennis! Niet alleen met het overdragen van kennis en het motiveren van uw medewerkers, maar wij kunnen ook met de keuze van de ESD-preventiemiddelen en met de inrichting van uw EPA (ESD Protected Area) adviseren.


ESD-preventie rendement

Bij de keuze van de juiste ESD-preventiemaatregelen blijft het rendement voorop staan. Te veel investeren in ESD-preventie is voor uw rendement bijna net zo slecht als te weinig investeren! Wij zijn met advies volstrekt objectief ook omdat ESDsite.nl niet aan investeerders, reclamebedrijven, toeleveranciers etc. gebonden is.


ReŽle ESD-preventie

Uitgangspunt is de verhouding tussen - aan de ene kant de betreffende gevoeligheid van de elektronica en aan de andere kant het uitvalrisico met de daaraan verbonden consequenties. Vooral de ESD-gevoeligheid van de elektronische componenten is niet eenvoudig in te schatten en de leveranciers zijn niet altijd bereid om die gegevens te verstrekken. De juiste interpretatie van het ESD-preventie normdocument zoals de NEN/EN/IEC 61340-5-1 en 2 of de ANSI/ESD S20.20 samen met de aanvullende informatie en ervaringen van ESDsite, biedt wel houvast voor een reŽle ESD-preventie.


Gerichte ESD-training

Iedereen die met elektronische componenten of printplaten te maken krijgt, moet begrijpen wat er van hem verwacht wordt op ESD-preventiegebied en begrijpen wat de reden daarvan is. Informatie over ESD-preventie is essentieel en daarom is ESD-training een onderdeel van een ESD-preventie-systeem. In feite is het niet zo belangrijk wie de training geeft zolang de juiste lesstof op een effectieve manier wordt overgebracht en getoetst.
De processen die statische elektriciteit veroorzaken, zijn in de ESD-preventie-opleidingen tot eenvoudig te begrijpen materie teruggebracht en in korte modules logisch ingedeeld. Voor de deelnemers zijn daarna de ESD-preventieve maatregelen uit de ESD-voorschriften goed te begrijpen en te billijken, hetgeen voor de motivatie noodzakelijk is.


Kant-en-klare basisconcepten

ESDsite heeft beproefde kant-en-klare basisconcepten voor ESD-beleid, -procedures en -werkregels beschikbaar die eenvoudig bedrijfseigen gemaakt kunnen worden. U kunt zich hiermee moeite, geld en teleurstellingen besparen. Met de inzet van ESDsite staat u er letterlijk niet alleen voor!


Informatie

Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ESDsite.nl