start
home | cursus | esd | info | contact

ESD-consultancy


Gerichte ESD-preventie

Aan de hand van het ESD-risico kan de keuze voor de aanschaf ESD-middelen en het instellen van ESD-procedures worden bepaald, belangrijk daarbij is te weten dat:


ESD-consult en advies

ESDsite heeft veel kennis en ervaring beschikbaar, maak gebruik van deze kennis! ESDsite kan u helpen met de opzet van uw ESD-preventie-systeem. Niet alleen met het overdragen van kennis en het motiveren van uw medewerkers, maar als u dat wilt kunnen wij ook helpen met de keuze van de ESD-preventiemiddelen en de inrichting van uw EPA (ESD Protected Area).


Onderzoek en advies

Bij optredende ESD-gerelateerde problemen kan onderzoek nodig zijn. De bevindingen van elk onderzoek worden in een schriftelijke rapportage vastgelegd.


ESD-preventie rendement

Bij de keuze van de juiste ESD-preventiemaatregelen blijft het rendement voorop staan. Te veel investeren in ESD-preventie is voor uw rendement bijna net zo slecht als te weinig investeren! Wij zijn met consultancy en advies volstrekt objectief ook omdat ESDsite.nl niet aan investeerders, reclamebedrijven, toeleveranciers etc. gebonden is.


ReŽle ESD-preventie

Uitgangspunt is de verhouding tussen - aan de ene kant de betreffende gevoeligheid van de elektronica en aan de andere kant het uitvalrisico met de daaraan verbonden consequenties. Vooral de ESD-gevoeligheid van de elektronische componenten is niet eenvoudig in te schatten en de leveranciers zijn niet altijd bereid om die gegevens te verstrekken. De juiste interpretatie van het ESD-preventie normdocument zoals de NEN/EN/IEC 61340-5-1 en 2 of de ANSI/ESD S20.20 samen met de aanvullende informatie van ESDsite, biedt wel houvast voor een reŽle ESD-preventie.


Gerichte ESD-training

Informatie over ESD-preventie is essentieel daarom is ESD-training een onderdeel van een ESD-preventie-systeem. In feite is het niet belangrijk wie de training geeft zolang de juiste lesstof op een effectieve manier wordt overgebracht. Iedereen die met ESD-preventie te maken krijgt moet begrijpen wat er van hem verwacht wordt en vooral waarom. Naast een algemene ESD-cursus zijn er op doelgroepen gerichte cursussen beschikbaar. De processen die statische elektriciteit veroorzaken, zijn in de ESD-preventie-opleidingen tot eenvoudig te begrijpen materie teruggebracht en in korte modules logisch ingedeeld. Voor de deelnemers zijn daarna de ESD-preventieve maatregelen uit de ESD-voorschriften goed te begrijpen en te billijken, hetgeen voor de motivatie noodzakelijk is.


Kant-en-klare basisconcepten

ESDsite heeft beproefde kant-en-klare basisconcepten voor ESD-beleid, -procedures en -werkregels beschikbaar die eenvoudig bedrijfseigen gemaakt kunnen worden. U kunt zich hiermee moeite, geld en teleurstellingen besparen. Met de inzet van ESDsite staat u er letterlijk niet alleen voor!


ESD-audits

Ook kan een ESD-audit verbeterpunten aan het licht brengen. De gehouden ESD-audits van de afgelopen jaren zijn in de praktijk steeds zeer nuttig gebleken.


Informatie

Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ESDsite.nl