start


ESD-risico, reŽel of niet?


Consequent ESD-veilig werken

Als uw mensen met de juiste middelen consequent ESD-veilig werken en u hebt bovendien een geringe retourstroom elektronica, waarvan ook nog eens de defecten duidelijk te herleiden zijn tot andere oorzaken dan ESD: gefeliciteerd, u hebt een gering ESD-risico en u hoeft niet verder te lezen..........!


Geen slijtage maar ESD

Als elektronica zonder aanwijsbare oorzaak ineens en zonder aanwijsbare oorzaak (seriematig) uitvalt, denken sommige mensen dat slijtage van de elektronica de oorzaak zou kunnen zijn. Analyses tonen andere oorzaken aan.
Elektronische componenten zoals halfgeleiders zijn solid state en vertonen tijdens het gebruik - binnen de specificaties - vrijwel geen slijtage. Elektronica kan wel beschadigen door overbelasting zoals bliksem, warmte, overspanning, etc., maar ook door ESD.


ESDsite.nl

Build In Protection

Door de verregaande miniaturisering is het bestendig maken van elektronische componenten tegen ESD een moeilijke zaak, vooral als componenten op heel hoge (klok-)snelheden moeten functioneren. De ontwerpers van printplaten hebben weliswaar de beschikking over een aantal ontwerptechnieken die rekening houden met ESD maar ook deze hebben helaas hun beperkingen.
Vandaar dat op de fabrieksverpakkingen van elektronische componenten en printplaten altijd een waarschuwings-symbool tegen ESD staat afgebeeld!


Storingsoorzaak nr. 1

Uit wetenschappelijk onderzoek vanuit de elektronica-industrie maar ook vanuit de ruimtevaart (NASA), luchtvaart en bijvoorbeeld defensie blijkt keer op keer dat voor defect geraakte elektronische componenten zoals IC's, transistors en diodes - ESD een van de meest voorkomende storingsoorzaken is.


Consequenties


Onverwachte storingen of uitvallen van elektronica kan consequenties hebben als dat bijvoorbeeld zou gebeuren tijdens het aftanken van een straaljager in volle vlucht! U kunt er vast zelf nog wel een paar bedenken. Er zijn ook scenarioís denkbaar waarbij uitval van elektronica in geval van nood een gevaar voor uzelf kan zijn! Heeft u enig idee hoeveel elektronica in uw auto direct betrokken is bij de bediening van uw voertuig etc.?


ESD-risico

  1. Het meest bekende ESD-risico is dat statisch geladen mensen zonder aardingsmiddelen zoals een polsband elektronische componenten en printplaten aanraken.
  2. Minder bekend is de mogelijkheid dat mensen ondanks het gebruik van goede aardingsmiddelen toch door het elektrostatische veld van een aanwezig isolerende stoffen zoals hun kleding - via elektrostatische inductie - ESD's kunnen veroorzaken! Dit onderwerp leent zich hier niet voor een nadere uitleg omdat er o.a. demonstraties bij nodig zijn.
  3. Weer andere ESD-risico's kunnen worden veroorzaakt door printplaatassembly- en meetautomaten. Vaak zijn de betreffende automaten goed ontworpen maar is het gepleegde onderhoud - waarbij de ESD-veiligheid over het hoofd werd gezien - de oorzaak.

Soorten ESD-schade

Er zijn verschillende technische schademechanismen bekend die direct in verband te brengen zijn met het ESD-risico. Tijdens de ESD-cursus worden deze kort doorgenomen. ESD-schade is ruwweg in twee soorten te verdelen: direct meetbare schade zoals verandering van componenteigenschappen, slecht functioneren of zelfs volledig falen. Dan is er nog de latente ESD-schade. Deze verborgen aantastingen zijn erger omdat ze later - tijdens het gebruik - tot problemen leiden, zoals:

Geringe retourstroom

Kortom, er bestaat wel degelijk een ESD-risico waar rekening mee moet worden gehouden! Als u een geringe retourstroom elektronica nastreeft zorg er dan voor dat uw mensen met de juiste middelen consequent ESD-veilig werken, pas dan heeft u het goed voor elkaar!


Informatie

Neem voor meer informatie contact op met ESDsite - zie de contactpagina - of bel direct: 06 28 88 36 18.top | home | cursus | actie


esdsite.nl

Copyright © 2004 - ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.