start
home | cursus | esd | info | contact

ESD-risico, reŽel of niet?


Consequent ESD-veilig werken

Als uw mensen met de juiste middelen consequent ESD-veilig werken en u hebt bovendien een geringe retourstroom elektronica, waarvan ook nog eens de defecten duidelijk te herleiden zijn tot andere oorzaken dan ESD: gefeliciteerd, u hebt een gering ESD-risico en u hoeft niet verder te lezen..........!


Geen slijtage maar ESD

Als elektronica zonder aanwijsbare oorzaak ineens en zonder aanwijsbare oorzaak (seriematig) uitvalt, denken sommige mensen dat slijtage van de elektronica de oorzaak zou kunnen zijn. Analyses tonen andere oorzaken aan.
Elektronische componenten zoals halfgeleiders zijn solid state en vertonen tijdens het gebruik - binnen de specificaties - vrijwel geen slijtage. Elektronica kan wel beschadigen door overbelasting zoals bliksem, warmte, overspanning, etc., maar ook door ESD.


ESDsite.nl

Build In Protection

Door de verregaande miniaturisering is het bestendig maken van elektronische componenten tegen ESD een moeilijke zaak, vooral als componenten op heel hoge (klok-)snelheden moeten functioneren. De ontwerpers van printplaten hebben weliswaar de beschikking over een aantal ontwerptechnieken die rekening houden met ESD maar ook deze hebben helaas hun beperkingen.
Vandaar dat op de fabrieksverpakkingen van elektronische componenten en printplaten altijd een waarschuwings-symbool tegen ESD staat afgebeeld!


Storingsoorzaak nr. 1

Uit wetenschappelijk onderzoek vanuit de elektronica-industrie maar ook vanuit de ruimtevaart (NASA), luchtvaart en bijvoorbeeld defensie blijkt keer op keer dat voor defect geraakte elektronische componenten zoals IC's, transistors en diodes - ESD een van de meest voorkomende storingsoorzaken is.


ESD-risico's

  1. Het meest bekende ESD-risico is dat statisch geladen mensen zonder aardingsmiddelen zoals een polsband elektronische componenten en printplaten aanraken.
  2. Minder bekend is de mogelijkheid dat mensen ondanks het gebruik van goede aardingsmiddelen toch door het elektrostatische veld van aanwezige isolerende stoffen zoals hun kleding - via elektrostatische inductie - ESD's kunnen veroorzaken! Dit onderwerp leent zich hier niet voor een nadere uitleg omdat er o.a. demonstraties bij nodig zijn.
  3. Weer andere ESD-risico's kunnen worden veroorzaakt door printplaatassembly- en meetautomaten. Vaak zijn de betreffende automaten goed ontworpen maar als er bij het onderhoud niet op ESD-veiligheid van de machine wordt gelet kan er zeer gemakkelijk ESD-schade tijdens de productie van elektronica zoals printplaten optreden.

Soorten ESD-schade

Er zijn verschillende technische schademechanismen bekend die direct in verband te brengen zijn met het ESD-risico. Tijdens de ESD-cursus worden deze kort doorgenomen. ESD-schade is ruwweg in twee soorten te verdelen: direct meetbare schade zoals verandering van componenteigenschappen, slecht functioneren of zelfs volledig falen. Dan is er nog de latente ESD-schade. Deze verborgen aantastingen zijn erger omdat ze later - tijdens het gebruik - tot problemen leiden, zoals:


Geringe retourstroom

Kortom, er bestaat wel degelijk een ESD-risico waar rekening mee moet worden gehouden! Als u een geringe retourstroom elektronica nastreeft zorg er dan voor dat uw mensen met de juiste middelen consequent ESD-veilig werken, pas dan heeft u het goed voor elkaar!


Informatie

U kunt vrijblijvend informatie inwinnen bij docent Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ESDsite.nl