start
home | cursus | esd | info | contact

Privacyverklaring, algemene voorwaarden etc.


Klanttevredenheid

Vanzelfsprekend is het de bedoeling om onze klanten tevreden te houden en daar doen we dan ook alles aan. Een klantenrelatie stopt niet bij een cursus, een audit, of een consult. Als u achteraf nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met ESDsite, ook jaren later.


“Niet goed, geld terug” - garantie

Wij geven via de “niet goed, geld terug” - garantie de mogelijkheid om vooraf extra zekerheid te krijgen over de waarde en kwaliteit van de cursus(sen). Cursisten kunnen - als zij niet tevreden zijn - het lesgeld volgens de onderstaande voorwaarden terugkrijgen. Voorwaarden voor deze garantie:

Deze garantie kunnen we geven omdat we merken dat onze cursussen steeds als waardevol door de deelnemers worden ervaren. Dit blijkt ook keer op keer uit de cursus-evaluaties en -beoordelingen. Zie de info onderaan elke cursusbeschrijving.


Privacyverklaring


Cookies

ESDsite gebruikt geen: permanente, sessie of tracking cookies. We delen uw gegevens niet met derden zoals adverteerders, Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.
Google kan tijdelijk een geanonimiseerd klein bestandje (een cookie) op uw harde schijf plaatsen, als deel van hun “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe de gemiddelde bezoeker de website gebruikt (we willen graag weten wat de populariteit is van onze pagina's). Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.”


Anti-spam-verklaring

ESDsite is tegen het versturen van ongevraagde e-mails (SPAM) en voert daarom een strikt beleid dat het onmogelijk maakt om onze gegevens te misbruiken voor het versturen van SPAM.


Disclaimer

Alle informatie aanwezig op de esdsite.nl, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet met zekerheid worden ingestaan. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend informatief en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ESDsite en samenwerkende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. ESDsite behoudt zich het recht voor de verklaring op deze pagina te wijzigen.


Copyright

Copyright © 1995-. R.H. van Vliet, www.esdsite.nl, Heerlen. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Alle informatie - inclusief teksten en afbeeldingen - op deze website (www.esdsite.nl) is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van R.H. van Vliet (ESDsite).
De door ESDsite ontwikkelde kennis en informatie moet natuurlijk beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik. Daarom is het verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESDsite, materiaal dat zich op ESDsite.nl of dat op een met de ESDsite websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.


Verzoek tot herpublikatie

U kunt een verzoek tot herpublikatie van delen van de ESDsite teksten via de contactpagina aanvragen.
Bij verleende toestemming voor herpublikatie ziet de bronvermelding en link er als volgt uit:

bron: ESDsite.nl
Algemene voorwaarden van ESDsite.nl


1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden


2. Terminologie


3. Recht


4. Correspondentie


5. Eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen en middelen berust bij ESDsite.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het aan hem toegekende gebruiksrecht voor de duur van de door ESDsite aangegeven tijd die voortvloeien uit de overeenkomst.
  2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Rechten van derden


7. Facturen

  1. Het lesgeld voor opleidingen dient 3 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering voldaan te zijn.
  2. Door het plaatsen van een order/bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF-formaat.
  3. Klachten over facturen dienen binnen 2 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  4. Na het verstrijken van de in 7c genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

  1. ESDsite.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiële instantie.
  3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
  4. De levering van certificaten, rapporten, etc. door ESDsite plaats vindt plaats nadat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden


10 Uitval van lessen


11. Annuleren


12. Disclaimer


Informatie

U kunt vrijblijvend informatie inwinnen bij docent Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ESDsite.nl