start
home | cursus | esd | info | contact

Tribo elektrische reeks


Cursuspagina

Deze pagina behoort bij de ESD-cursus voor technici, paragraaf: ontstaan van statische elektriciteit, tegengestelde ladingen en polariteitbepaling.

positieve polariteit (door het verlies van negatief geladen elektronen).

negatieve polariteit (door het verwerven van (negatief geladen) elektronen).


Voorbeelden

Materialen en stoffen die in de lijst ver van elkaar genoteerd zijn, zullen bij tribo charging een hogere lading maken dan materialen en stoffen die dicht bij elkaar genoteerd zijn. De omstandigheden moeten wel hetzelfde zijn.
Tijdens de ESD-cursus wordt dit Tribo-effect live gedemonstreerd.


Zuiverheid van materialen en stoffen

De polariteit en de grootte van elektrostatische ladingen van de bovenvermelde vermelde materialen en stoffen die tijdens tribo charging ontstaan, zijn in de praktijk te reproduceren bij een temperatuur van 23º Celsius en een RH groter dan 20%. De triboelektrische reeks is gebaseerd op het gebruik van 100% zuivere stoffen, waardoor deze reeks van beperkte waarde kan zijn.ESDsite.nl