start
home | cursus | esd | info | contact

ESD-veiligheid


Alle op deze pagina vermelde onderwerpen over ESD-veiligheid komen met demonstraties aan bod in de ESD-cursussen.


ESD-veilig hanteren

Om de kwaliteit te handhaven van elektronica zoals printplaten moeten deze ESD-veilig worden gehanteerd:

Low tribo charging symbool

* In een ESD-veilige werkomgeving wordt de aanwezigheid van statische elektriciteit en de bijbehorende elektrostatische velden zo veel mogelijk voorkomen zodat ESD's niet kunnen ontstaan!


Grootste bron van ESD-schade

Aangezien de mens de grootste bron van ESD-schade is, richt ESD-preventie zich in eerste instantie op de mens. Om de tijdens de dagelijks activiteiten opgelopen statische elektriciteit bij de mens weg te krijgen, is een verbinding van de huid naar aarde nodig:

Aangezien kleding niet te aarden is, kan in sommige gevallen voor een totale ESD-veiligheid ESD-jassen nodig zijn.


ESD-verpakking

ESD-veiligheid kan niet zonder goede ESD-verpakking. In een ESD-veilige omgeving wordt vaak gebruik gemaakt van Low tribo charging (antistatische) of statisch dissipatieve verpakking (vonkdempend).
Buiten de ESD-veilige omgeving kunnen elektrostatische velden aanwezig zijn en moet er voor transport ESD-verpakking worden gebruik gemaakt die in staat is elektrostatische velden te blokkeren. Dit kan zijn een conductive (geleidende) of shielding (afschermende) verpakking.


Kritische elektronica

Afhankelijk van de ESD-gevoeligheidsgraad van de elektronica en de consequenties bij eventuele uitval worden de volgende ESD-maatregelen vaak genomen, namelijk voor ESD-beschermingsniveau:

Voor kritische elektronica (zeer gevoelige elektronica en/of met nare consequenties bij uitval) worden alle drie de protectielevels toegepast.
ESD-schoenen of hielstrips moeten dagelijks voordat het werk begint worden getest met een speciale geleidingstester.


Is alles altijd noodzakelijk?

Wat het nut van bovenstaande maatregelen voor de ESD-veiligheid van elektronica is, hoe die maatregelen functioneren en wanneer ze nodig zijn, wordt tijdens de ESD-cursussen gedemonstreerd en verder behandeld.


Vragen via de contactpagina

Neem voor meer informatie over het (bedrijfsmatig) toepassen van ESD-preventie contact op met Ruud van Vliet (ESDsite) via de contactpagina - of bel direct: 06 45 500 900© ESDsite.nl