start
home | cursus | esd | info | contact

ESD-voorschrift en
ESD-werkregels


ESD-voorschrift

Na het opzetten van een ESD-veilige ruimte kan het door ESD-schade veroorzaakte retourpercentage van elektronica tot vrijwel nul worden gereduceerd, mits onderstaande punten worden toegepast.


 1. Er is een ESD-verantwoordelijke (ESD-coŲrdinator) benoemd.
 2. Iedereen die met onverpakte elektronica in aanraking kan komen, heeft vooraf een ESD-cursus gehad. Bezoekers mogen uitsluitend onder begeleiding van een ESD-gecertificeerd persoon de ESD-veilige ruimte in.
 3. Onverpakte elektronica zoals printplaten zijn uitsluitend aanwezig in een ESD-veilige ruimte.
 4. Geleiders zoals metalen delen die in contact kunnen komen met elektronica zijn - indien mogelijk - laagohmig geaard. Als dat niet mogelijk is, moeten die geleiders hoogohmig worden doorverbonden met aarde.
 5. Mensen die zittend onverpakte elektronica hanteren, moeten een geaarde polsband gebruiken.
 6. Mensen die lopend onverpakte elektronica hanteren, moeten ESD-schoenen/ESD-hielstrips gebruiken in combinatie met een geaarde ESD-vloer. Zodra zij gaan zitten, moeten zij ook een geaarde polsband gebruiken.
 7. Elke ingang naar de ESD-veilige ruimte is duidelijk als zodanig gemarkeerd.
 8. Alle niet essentiŽle isolerende items zijn uit de ESD-veilige ruimte verwijderd. Van onvermijdelijk aanwezige isolerende items moeten de bijbehorende elektrostatische velden van onverpakte elektronica voldoen aan de voorgeschreven* veldsterktegrenzen en afstanden.

* In de uitgebreide ESD-cursussen worden alle internationaal voorgeschreven technische waarden in ohms, volt of volts/meter behandeld en uitgelegd.


ESD-werkregels

Om de kans op ESD-schade te verkleinen en de ESD-ruimte efficiŽnt te kunnen gebruiken, zijn er ook ESD-werkregels nodig.

 1. Elektronica zoals onderdelen en printplaten:
  • bevinden zich in de handen van een geaard persoon,
  • bevinden zich op een werktafel/mat of
  • bevinden zich in een ESD-verpakking.
 2. Iedereen in de ESD-veilige ruimte gebruikt de voorgeschreven ESD-preventiemiddelen.
 3. Test elke dag voor de start van het werk uw ESD-polsband en/of ESD-schoenen.
 4. Werkdocumentatie etc. mag niet in contact komen met onverpakte elektronica.
 5. Neem geen onnodige persoonlijke spullen mee de ESD-veilige ruimte in.
 6. Meld elk optredend probleem met ESD-preventie onmiddellijk bij uw ESD-coŲrdinator of leidinggever.

Het hoe en waarom

Voor meer informatie over het hoe en waarom van het voorkomen van ESD-schade kunt u een van onze ESD-cursussen volgen.


Tot slot

Na het opzetten van een ESD-veilige ruimte en het instellen en consequent toepassen van de ESD-werkregels kan het door ESD-schade veroorzaakte retourpercentage van elektronica tot vrijwel nul worden gereduceerd. Ook de komst van nieuwe componenten die nog gevoeliger zijn, kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.

contactpaginaCopyright:
De informatie vermeld op deze pagina is eigendom van ESDsite.nl. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder schriftelijke toestemming van ESDsite.nl is niet toegestaan.

Disclaimer:
In geen geval is ESDsite.nl aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze pagina vermelde informatie.
Het gebruik van dit ESD-voorschrift is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie deze pagina.


© ESDsite.nl