start
home | cursus | esd | info | contact

Kleurcode voor condensators

Keuzemenu

  1. Kleurcodes voor weerstanden
  2. Kleurcodes uit de E12 in beeld
  3. Weerstandswaarden naar kleurcodes
  4. Kleurcodes naar weerstandswaarden
  5. Cijfercode 1 voor SMD-weerstanden
  6. Cijfercode 2 voor SMD-weerstanden
  7. Cijfercode 3 voor SMD-weerstanden
  8. Kleurcode voor condensators
  9. De wet van Ohm en vermogen
  10. Nog meer formules

Inleiding ESD-gevoelige elektronica

Ook bij passieve elektronische componenten zoals sommige (smd) condensatoren zijn ESD-gevoelige types te vinden. Vooral miniatuur (SMD) en oudere condensators met extreem dunne interne isolatie (diŽlectrica) vallen onder ESD-gevoelige componenten!


Wat is en wat doet een condensator?

Een condensator bestaat uit twee van elkaar gescheiden geleiders. Door die scheiding kan een gelijkstroom niet door een condensator vloeien. Een condensator kan gelijkstroom niet doorgeven maar wel een elektrische lading opslaan. Een condensator van 10 microfarad kan meer elektrische lading opnemen dan een condensator van 1 microfarad.


De capaciteit van condensators

De capaciteit van een condensator wordt met het F-teken van farad aangegeven, bijv. 10µF. Condensators zijn normaal gesproken van een opdruk met een getal (de waarde van de capaciteit en maximale spanning) of een kleurcode voorzien.


overzicht van de kleurcode

De kleurcode van condensators

Ingeval er een kleurcode wordt gebruikt: de eerste twee ringen bepalen het getal, de derde ring de vermenigvuldigingsfactor in picofarads (of hoeveel nullen komen achter het getal). De vierde ring is eventueel aanwezig om de tolerantie van de waarde aan te geven en de vijfde band de maximaal toegelaten spanning. Zie de tabel.
De capaciteit van de condensator uit het voorbeeld hierboven is: (groen/blauw/rood 56 met twee nullen erbij) is 5.600 pF. tolerantie is (zwart) 20% en de maximaal toegelaten werkspanning is (rood) 250 volt! Dit type condensator is vrijwel ongevoelig voor ESD.


pico, nano, micro en millifarad

condensatorwaarde tabel

De benodigde capaciteit voor een condensator is vaak erg klein. De kleinste gebruikelijke factor, is die van 1 picofarad of 1 pF.
1 pF = 0,000000000001 farad.
1.000 pF wordt met 1nF (1 nanofarad) aangeduid.
1.000 nF wordt met 1µF (1 microfarad) aangeduid.
De farad en de millifarad worden voor elektronica toepassingen niet vaak gebruikt.


Kleurcodetabel voor tubulair condensators

kleurcodetabel voor tubulair condensators

Bij deze buisvormige condensators is de kleurcodetabel - op de toleranties na - gelijk aan de bovenstaande tabel. De eerste twee ringen vormen het getal, de derde ring de vermenigvuldigingsfactor (of het aantal nullen erbij) en de vierde ring de tolerantie van de totale waarde. In het naaststaande voorbeeld is de waarde: rood/paars is 27, oranje is maal 1000 (of drie nullen erbij) maakt 27.000 picofarad of 27 nanofarad. Dit type condensator is vrijwel ongevoelig voor ESD.


Verkorte schrijfwijze of notatie

In schema's en stuklijsten wordt er vaak een verkorte notatie voor de capaciteitswaardes gebruikt. De komma wordt daarbij vaak vervangen door de beginletter van de capaciteitsfactor. Voor de kleinere waardes is dat de: p. Voor de grotere waardes wordt de n (nanofarad) en de µ (microfarad) gebruikt.


Code voor condensators (incl. SMD's)

Bij sommige condensatoren wordt de capaciteit klip en klaar op de behuizing vermeld, inclusief de eenheid, bijvoorbeeld 5,6 nF, bij andere typen condensatoren waar de eenheid niet vermeld is, geldt de waarde altijd in picofarads.
De code voor condensators (incl. SMDs):
Bij een opdruk met twee cijfers is de waarde direct zonder vermenigvuldigingsfactor in picofarads gegeven.
Bij een opdruk met drie cijfers zonder aangegeven eenheid is het derde cijfer de vermenigvuldigingsfactor.
Voorbeeld: een condensator met de opdruk 103 heeft een capaciteit van 10 met drie nullen erbij = 10.000 pF = 10 nF = 0,01 ĶF. Let op: SMD-condensators kunnen gevoelig zijn voor ESD! Gebruik tijdens het hanteren een geaard ESD-polsbandje.

dus bijv. 103 = 10.000 pF = 10 nF

foto van een smdelco

In het voorbeeld is een SMD-elco te zien met een waarde van (476) 47µF met een maximale werkspanning van 10 volt.

tolerantietabel


Tolerantie codeletters

De letters in hoofdletters zijn de toleranties van de condensatorwaardes. De kleine letters zijn de maximaal toegestane werkspanningen.


Condensatoren zijn meestal niet erg ESD-gevoelig.

Maar dat geldt niet voor alle (SMD-)condensators!


Startpagina


© Copyright - ESDsite.nl - alle rechten voorbehouden