start
home | cursus | esd | info | contact

Statische elektriciteit
en uw gezondheid

Oorzaak | Tips | Gezondheid | Vraagbaak | FAQ's


Uw gezondheid

Een door een mens zelf opgewekte schokje door statische elektriciteit is normaal gesproken niet schadelijk voor de gezondheid. Dynamische elektriciteit afkomstig van bijvoorbeeld het lichtnet (elektriciteitsnet) of autoaccu's kunnen natuurlijk wel erg gevaarlijk zijn omdat deze veel meer energieinhoud hebben.


Hinderlijk, soms pijnlijk

Vonken en schokjes van elektrostatische ontladingen afkomstig van statische elektriciteit veroorzaakt door menselijke bewegingen, kunnen hinderlijk en zelfs pijnlijk zijn, maar naar de huidige stand van de wetenschap op zichzelf niet schadelijk voor de gezondheid. Die vonkjes worden ESD of elektrostatische ontlading genoemd.


Niet schadelijk

Op microniveau (onzichtbaar) kunnen er door een ESD in het ergste geval hooguit wat dode huidcellen aan het oppervlak van de huid verdwijnen. Een door een mens op natuurlijke wijze veroorzaakte ESD is dus niet schadelijk voor het lichaam (ook niet als sommige zelfbenoemde "doktoren" andere dingen beweren). Een ESD kan wel een schrikreactie teweegbrengen die gevolgen kan hebben.


Een vonk kan soms brand of een ontploffing veroorzaken

Natuurlijk is elke vonk wel degelijk een risico als deze ontstaat in de buurt van explosieve stoffen of gassen (petrochemische industrie, benzinepomp, vuurwerk- of kruitfabriek, wapenopslag, poederstoffen etc. etc.). Ook voor de "gezondheid" van elektronica is een ontlading van statische elektriciteit een reŽel risico. Door ESD beschadigde elektronica gaat veel sneller stuk of slechter werken!


Statische elektriciteit en de gezondheid

Wat wel een reŽel probleem voor de gezondheid kan zijn, is dat elektrostatische velden afkomstig van statisch geladen objecten, dus ook mensen, in sterke mate (onzichtbare) stofdeeltjes aantrekken. Stofdeeltjes zijn bij inademing niet bevoordelijk voor de gezondheid. Speciaal mensen met longproblemen moeten liever voorkomen dat zij opgeladen raken met statische elektriciteit. Dus elektrostatische velden zijn op zichzelf geen probleem voor de gezondheid, maar de effecten zoals stof aantrekken wel!


Klachten door magnetische velden

Verwar elektrostatische velden afkomstig van statische elektriciteit niet met magnetische velden afkomstig van bijvoorbeeld mobiele telefoons, zendmasten etc. De aanwezigheid van (elektro-)magnetische velden kunnen - in tegenstelling tot elektrostatische velden - klachten tot gevolg hebben bij mensen die daar gevoelig voor zijn.


Geen wetenschappelijk bewijs

Er is overigens volgens de WHO in Geneve geen overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd dat de elektromagnetische velden waar de mens in het dagelijkse leven aan blootgesteld wordt een schadelijke invloed zou hebben voor de gezondheid.


Klachten door magnetische velden

Bij erkende medische onderzoekingen blijken deze klachten vaak psychosomatisch van aard te zijn en dus voor de medici lastig op te lossen. De al dan niet veronderstelde effecten worden nog volop bestudeerd en tot zolang lijkt het volgens de Raad van Europa (rapport uit 2011) verstandig om voor de zekerheid mobiele telefoons, wifi-netwerken en DECT-telefoons uit de schoollokalen van kinderen te houden.


Voorlichtingsbureau

Zie voor meer details bijvoorbeeld de video van het voorlichtingsbureau van de overheid over antennes: Elektromagnetische velden en gezondheid.


Schok(je) detecteren

Mensen merken niet zo snel iets van ESD. Dit heeft aan de ene kant te maken met de zeer geringe energie-inhoud van de door mensen zelf opgewekte statische elektriciteit en aan de andere kant met het feit dat onze zintuigen niet goed zijn ingericht om elektriciteit te detecteren.


Skineffect

De korte ontlaadtijd zorgt ook nog eens voor een "skineffect" (de stroom verplaatst zich voornamelijk via het oppervlak van de huid en niet door het lichaam heen) waardoor alles bij elkaar een elektrostatische spanning wel heel hoog moet zijn om ons een schok(je) te kunnen laten voelen, waarvan dus niet bewezen is dat die slecht voor de gezondheid zou zijn!


Mannen zijn ongevoeliger

Iets wat alle vrouwen natuurlijk al lang weten: mannen zijn ongevoeliger dan vrouwen, hier kun je leren hoe dat komt ;)
De meeste mensen vinden statische elektriciteit maar een raar soort elektriciteit: een heel hoog voltage met heel weinig energie. De detectiegrens voor ESD - veroorzaakt door menselijke statische elektriciteit - ligt voor vrouwen en kinderen op ongeveer 3.000 volt, bij mannen heb je al snel meer elektrische spanning nodig willen zij een ESD bemerken.


Dikke huid

Mannen zijn meestal ongevoeliger voor ESD's omdat ze van nature vaak een dikkere opperhuid hebben (en wat dieper verstopte zenuwuiteinden). De detectiegrens voor ESD ligt bij mannen al gauw op 4.000 tot 5.000 volt. Er zijn ook nog verschillen op basis van ras, bijvoorbeeld Aziatische mensen kunnen wat gevoeliger voor ESD dan westerlingen zijn. Dan zijn er natuurlijk ook nog de persoonlijke verschillen. Het vochtigheidsgehalte van de huid, fysieke en geestelijke conditie van de persoon, etc. etc.


Vragen, uitleg en oplossingen© ESDsite.nl